Samfunnsansvar

Miljø, klima og bærekraft

Vi tenker bærekraft i våre virksomheter. Det som er bra for samfunnet er ofte også bra for forretningsutvikling. Selskapenes langsiktige økonomiske bærekraft er selvsagt viktig. Men det er også viktig å ha en langsiktig investeringshorisont ut over kortsiktig gevinst. Bærekraftig innovasjon betyr at vi også tenker med hjertet og at vi ønsker å bidra positivt til klima og miljø – til fordel for vårt felles samfunn og neste generasjon.

Sosialt entreprenørskap og inkluderende arbeidsliv

Å arbeide er viktig for å motta lønn til livets opphold. Men for mange, som kanskje for en periode har havnet utenfor arbeidslivet, er det også viktig for å styrke og bevare selvfølelse og selvrespekt og oppleve at man får brukt og utviklet sine evner. Vi opplever at mange sitter på svært verdifulle egenskaper og kompetanse. Enter Eiendom  er en del av BA-konsernet, som bl.a. i denne forbindelse  samarbeider med bl.a. Eiker Vekst, som er et selskap eid av Drammen Kommune og Øvre Eiker Kommune.

Barn og ungdom

Konsernet tar lokalt samfunnsansvar ved bl.a. å støtte frivillige organisasjoner, spesielt innenfor idrett og andre aktiviteter som bidrar til gode og sunne oppvekstvilkår for barn og ungdom.

Kvalitetstid i hverdagen

Samfunnsansvar

Miljø, klima og bærekraft

Vi tenker bærekraft i våre virksomheter. Det som er bra for samfunnet er ofte også bra for forretningsutvikling. Selskapenes langsiktige økonomiske bærekraft er selvsagt viktig. Men det er også viktig å ha en langsiktig investeringshorisont ut over kortsiktig gevinst. Bærekraftig innovasjon betyr at vi også tenker med hjertet og at vi ønsker å bidra positivt til klima og miljø – til fordel for vårt felles samfunn og neste generasjon.

Sosialt entreprenørskap og inkluderende arbeidsliv

Å arbeide er viktig for å motta lønn til livets opphold. Men for mange, som kanskje for en periode har havnet utenfor arbeidslivet, er det også viktig for å styrke og bevare selvfølelse og selvrespekt og oppleve at man får brukt og utviklet sine evner. Vi opplever at mange sitter på svært verdifulle egenskaper og kompetanse. Enter Eiendom  er en del av BA-konsernet, som bl.a. i denne forbindelse  samarbeider med bl.a. Eiker Vekst, som er et selskap eid av Drammen Kommune og Øvre Eiker Kommune.

Barn og ungdom

Konsernet tar lokalt samfunnsansvar ved bl.a. å støtte frivillige organisasjoner, spesielt innenfor idrett og andre aktiviteter som bidrar til gode og sunne oppvekstvilkår for barn og ungdom.

Kvalitetstid i hverdagen