Vi tilbyr leie av næringslokaler, leiligheter og boliger, som i all hovedsak ligger på det sentrale Østlandet.

Våre leiligheter

Her kommer det mer informasjon om våre leiligheter, som i all hovedsak ligger på det sentrale Østlandet

Våre boliger

Her kommer det mer informasjon om våre boliger, som i all hovedsak ligger på det sentrale Østlandet.

Fordeler med leie

1. Bo sentralt til en overkommelig pris.

I lang tid har det blitt stadig dyrere å kjøpe bolig i sentrale områder, mens leieprisene er mer stabile. Leie, kan gi deg mer penger til disposisjon i måneden enn om du hadde kjøpt enebolig i samme område.

2. Større frihet og fleksibilitet.

Leier du, kan du enklere flytte til noe rimeligere for å redusere bokostnader dersom din livssituasjonen endrer seg. Får du lyst til å flytte, eller kanskje reise en periode, har du større frihet til å si opp leiekontrakten uten de samme kostnadene du ville fått ved salg av enebolig.

3. Mer forutsigbare boutgifter.

Det er ikke lett å forutsi hvordan prisene i boligmarkedet vil utvikle seg fremover. Når du leier, spiller det ikke like stor rolle om boligmarkedet faller, eller om boliglånsrenten går opp. Du har større forutsigbarhet ved at du vet hva du skal betale i husleie pr måned.

4. Mindre ansvar og utgifter til vedlikehold.

Som leietaker trenger du ikke, på samme måte som en boligeier, å bekymre deg for store, uforutsette utgifter til vedlikehold. Det er ikke ditt problem dersom det skulle bli behov for større kostnader til utvendig vedlikehold.

5. Du slipper høy gjeld og eiendomsskatt.

Det er ofte dyrt å kjøpe enebolig, og det er uforutsigbart hvordan renter og lønninger vil utvikle seg i fremtiden. Da er det positivt å unngå høy gjeld og press på nedbetaling av et større lån. Som leietaker trenger du heller ikke å tenke på å betale eiendomsskatt for boligen.

Tid til det du liker best

Vi tilbyr leie av næringslokaler, leiligheter og boliger, som i all hovedsak ligger på det sentrale Østlandet.

Våre leiligheter

Her kommer det mer informasjon om våre leiligheter, som i all hovedsak ligger på det sentrale Østlandet

Våre boliger

Her kommer det mer informasjon om våre boliger, som i all hovedsak ligger på det sentrale Østlandet.

Fordeler med leie

1. Bo sentralt til en overkommelig pris.
I lang tid har det blitt stadig dyrere å kjøpe bolig i sentrale områder, mens leieprisene er mer stabile. Leie, kan gi deg mer penger til disposisjon i måneden enn om du hadde kjøpt enebolig i samme område.
2. Større frihet og fleksibilitet.
Leier du, kan du enklere flytte til noe rimeligere for å redusere bokostnader dersom din livssituasjonen endrer seg. Får du lyst til å flytte, eller kanskje reise en periode, har du større frihet til å si opp leiekontrakten uten de samme kostnadene du ville fått ved salg av enebolig.
3. Mer forutsigbare boutgifter.
Det er ikke lett å forutsi hvordan prisene i boligmarkedet vil utvikle seg fremover. Når du leier, spiller det ikke like stor rolle om boligmarkedet faller, eller om boliglånsrenten går opp. Du har større forutsigbarhet ved at du vet hva du skal betale i husleie pr måned.
4. Mindre ansvar og utgifter til vedlikehold.
Som leietaker trenger du ikke, på samme måte som en boligeier, å bekymre deg for store, uforutsette utgifter til vedlikehold. Det er ikke ditt problem dersom det skulle bli behov for større kostnader til utvendig vedlikehold.
5. Du slipper høy gjeld og eiendomsskatt.
Det er ofte dyrt å kjøpe enebolig, og det er uforutsigbart hvordan renter og lønninger vil utvikle seg i fremtiden. Da er det positivt å unngå høy gjeld og press på nedbetaling av et større lån. Som leietaker trenger du heller ikke å tenke på å betale eiendomsskatt for boligen.

Tid til det du liker best